ČAČA
Čača

Tance
Waltz
Valčík
Tango
Slowfox
Foxtrot
Quickstep
Samba
Rumba
Čača
Jive
Paso doble
Salsa
Mambo
Country
Polka
Čardáš
Mambo No. 5
Prečítajte si niečo o tanci
Tanec caca vznikol na zaciatku pätdesiatych rokov minulého storocia na Kube ako improvizácia v prostredí kubánských velkomiestských karnevalov a ludových slávností. Vo svojej hudobnej a pohybovej osnove vychádza z kubánskeho hudobno tanecného folklóru, silno ovplyvneného jazzovou hudbou. Vyvynul sa z originál mamba a syntézy rumbovej a boogie hudby. Tento vývoj zacal prakticky až pred druhou svetovou vojnou. Stal sa vedla starších tancovi oblúbenou súcastou tanecného repertoáru ludových slávností revolucne oslobodenej Kuby. Bol oblúbený aj v štátoch Latinskej Ameriky a v druhej polovici pätdesiatych rokov minulého storocia sa rozšíril do Európy. Odborníci na sútažný spolocenský tanec ju okamžite zacali upravovat pre vystúpenia na sútažných tanecných plochách. V tomto smere vynikal Anglican Dimitri Petrides so svojou manželkou Ninou Hutnovou a Walter Laird. Sútažná caca a populárna caca, podla tanecného svetového programu, je tancovaná rovnakým spôsobom a je velmi oblúbená pre svoju jednoduchost, rytmickost a hravost. ,,,,

Takt: 4/4
Tempo: 32 taktov za minútu (tanecných)
Uprostred pätdesiatych rokov minulého storocia sa objavuje caca ako moderný tanec v Európe
a v neuveritelne krátkej dobe zaujíma pevné miesto medzi doposial štyroma sútažnými
latinskoamerickými tancami. Caca sa vyvinula na americkom kontinente z originálneho mamba
v rytmickej syntéze pôvodnej, rumbovej a boogie muziky. Tempo mamba bolo spomalené a akcent
na konci každého 4/4 taktu spravil tanec caca zaujímavejším. Dôraz sa kladie na 1. a 4. dobu.