ČARDÁŠ
Čardáš

Tance
Waltz
Valčík
Tango
Slowfox
Foxtrot
Quickstep
Samba
Rumba
Čača
Jive
Paso doble
Salsa
Mambo
Country
Polka
Čardáš
Mambo No. 5
Prečítajte si niečo o tanci
Kedysi na Slovensku jeden z najznámejších a najfrekventovanejších ludových tancov. Jeho zaujímavý pôvod súvisí s madarským obrodeneckým hnutím, so snahou o vytvorenie vlastného národného tanca na báze ludových tancov. U cardášu ako umelého produktu mestskej spolocnosti v zaciatkoch zohrali najväcšiu rolu tri faktory. Novouhorský hudobný štýl, v case jeho vzniku oblúbené verbunkové tance a slovenské krútivé tance starého štýlu. Na ich báze vznikol nový typ tanca novouhorského štýlu, pomenovaný podla krciem / krcma po madarsky = csárda /, cez ktoré sa priam lavínovite rozšíril na Slovensko i do ostatných castí vtedajšieho Uhorska.

Na slovenskú dedinu sa preniesli hlavne novouhorské melódie a základný tanecný motív dvojkrocky. Vo vidieckom prostredí Slovenska sa stretal pri svojom vpáde so starými krútivými tancami. Nastalo ich vzájomné prelínanie na rôznych úrovniach. Niekde cardáš ovplyvnil staré tance do velkej miery, niekde len z casti, niekde vôbec. Niekde sa s príchodom novouhorských melódií tanecná motivika nemenila. Na nové melódie sa tancovali lokálne motívy miestnych sedliackych tancov. Zaužíval sa len nový módny názov pre tanec – „cardáš“.