SAMBA
Samba

Tance
Waltz
Valčík
Tango
Slowfox
Foxtrot
Quickstep
Samba
Rumba
Čača
Jive
Paso doble
Salsa
Mambo
Country
Polka
Čardáš
Mambo No. 5
Prečítajte si niečo o tanci
História samby nie je príliš jasná. Bol to pravdepodobne ludový brazilský tanec batuque, ktorý dal podnet na vznik samby. Pri zvukoch nástrojov chocalba, cobaci, recó recó a podobných, ancovali tanecníci akýsi kývavo hojdavý pochod- marchas. Tancovalo sa v kruhu okolo jedného tanecíka, ktorý obcas vyzývavým gestom nazývaným sembo, privolal jedného z tanecníkov k sebe. Odtial sa teda vzal neskorší názov butuwua- samba. Tento tanec sa už pred takmer 150 rokmi dožil brovskej popularity, na brazilských ludových karnevaloch v Rio de Janeiru. Do urópy sa dostala v roku 1913, teda ešte pred prvou svetovou vojnou. Vo vojnových problémoch Európy akosi upadla samba do zabudnutia,aby sa v tanecnej sezóne 1923- 24 znovu vrátila na európske parkety v akejsi salónne prehodnotenej forme. Podiel na tomto prepracovaní- prehodnotení samby majú opät francúzski, hlavne parížsky odborníci. Ked si samba zacala získavat popularitu, prišla druhá svetová vojna a zastavila jej rozlet. Do celej Európy sa rozšírila až po roku 1945,
kedy sa už tancovala v rytmizácii 1 a 2 alebo volne- rýchlo- rýchlo. Odborníci ako anglican Pierro, francúz Lucien David a dnešní anglickí ucitelia Laird a Petrides jej dali súcasnú štandardizáciu a dnešnú sútažnú a populárnu formu.

Takt: 2/4 alebo 4/4
Rytmus: najpoužívanejšia rýchlost 24-54 taktov za minútu. Najcastejšia rytmizácia 1 a 2 býva
sprevádzaná vzhupom, rytmizácia s, q, q sa tancuje bez vzhupu.