SLOWFOX
Slowfox

Tance
Waltz
Valčík
Tango
Slowfox
Foxtrot
Quickstep
Samba
Rumba
Čača
Jive
Paso doble
Salsa
Mambo
Country
Polka
Čardáš
Mambo No. 5
Prečítajte si niečo o tanci
Minulost foxových tancov nie je taká dlhá a pestrá ako minulost ostatných tancov.V podstate vznikli umelo a nemajú žiadne korene v ludových tancoch. Inšpirátorom bol jazz so svojim sthujúcim rytmom, ktorý provokoval umelcov a spevákov k rôznym pohybom na javisku.Ked sa Harry Fox v roku 1910 zacal po javisku pohybovat húpavými krokmi vpred a vzad, ešte netušil že sa vlastne stáva zakladateLom skupiny najpopulárnejších tancov nasledujúcich rokov. Jeho pohybové vystúpenie bolo nazvané Foxov krok alebo foxtrot, a stalo sa princípom amerických tancov, ktoré prišli do Európy v roku 1914 ako velká vlna foxtrotu, ktorý pocas vojnových rokov rýchlo potlacil ostatné tance.Zo svojej severoamerickej otciny si foxtrot okrem prostej chôdze so striedavo rýchlimi a pomalými krokmy, priniesol aj skoky a kopy. Ked však prišiel na Britské ostrovy, Anglicania ho obrúsili na jemný, plynulý foxtrot.To bolo ešte pocas vojny a to bol už nábeh k dnešnému slowfoxtrotu, ktorý po vojne v roku 1918 znacne narušilo shimmy so svojimi bocnými a trasenými pohybmi. Aj napriek tomu v roku 1922 došlo ku stanoveniu dnešnej základnej forme foxtrotu. Tancoval sa vtedy ako otvorenými tak aj premennými krokmi. V roku 1924 sa od foxtrotu,vplyvom neustále sa zrýchlujúcej hudby, oddelil quickstep a odniesol so sebou aj premenné kroky. Anglickí zástanci pomalého foxtrotu založili v tomto roku rad starých foxtrotorov a na majstrovstvách v roku 1924 bol tancovaný uz slowfoxtrot, ktorý sa vo svojich základoch celkom podobal slowfoxu, ktorý vidíte dnes na sútažiach v spolocenskom tanci. Konferencia v 1929 upravila tempo a štandardizovala práve tento pomalý foxtrot do dnešnej podoby.