VALČÍK
Viener waltzer

Tance
Waltz
Valčík
Tango
Slowfox
Foxtrot
Quickstep
Samba
Rumba
Čača
Jive
Paso doble
Salsa
Mambo
Country
Polka
Čardáš
Mambo No. 5
Prečítajte si niečo o tanci
Ako kolíska jedného z najmódnejších tancov všetkých dôb, viedenského valcíka, boli objavené rakúske Alpy.
V oblastiach Tyrol a Štajerska vznikol okolo roku 1600 ludový tanec landler, ktorý obsahoval väcšinu prvkov, podla ktorých dnes poznávame valcík. Landler rýchlo prenikal mimo svoju domovskú oblast, získaval nové prvky, medzi ktorými zretelne vynikal krúživý plávny pohyb, ktorému sa hovorilo walzen. Tento termín podmienil vznik názvu nového tanca- walzer a tak v partitute spevohry Jozefa Kurza "Bernardon" z roku 1750 už cítame dnešný názov valcíku. V 1758 vydalo viedenské ministerstvo dektrét, v ktorom sa tanec valcík zo zdravotných a mravnostných dôvodov prísne zakazuje. Aj napriek tomu sa valcík v osemdesiatych rokoch 18. storocia presadil do všetkých vrstiev a neskôr prežíval velkú slávu. Až do 19. storocia sa šíril prakticky pod štyroma názvami: landler, langaus, walzer deutscher. Roku 1793 prežíval Paríž velké opojenie valcíkom a roku 1794 sa dve princezny z Meklenburska postarali o další prísny zákaz tohto tanca, ktorý trval až do nástolenia Viliama II. Valcík tiež zakázala Katarína II. na Ruskom dvore a tento zákaz trval až do jej smrti. Bol zakázaný aj v Berlíne, ale aj napriek tomu išiel dalej a vytlacoval vela dalších tancov, aj ked na svoju najväcšiu slávu musel ešte dlho cakat. Ta prišla s príchodom Johanna Straussa král valcíku a operetných melódií. Aj ked sa pôvodný viedenský valcík tancoval ako dvojkrocný, sa stal valcík z doby Johanna Straussa- (staršieho) na viedenskú hudobnú scénu a vyvrcholila v druhej polovici 19. storocia, kedy stál na vrchole slávy Johann Strauss- syn, syna základom pre prvú štandardizáciu jeho krokov, ktorú spravil viedenský tanecný majster Karl von Mirkowitz v roku 1919. V roku 1936 bola spracovaná dnešná verzia valcíku vrátane valcíku na mieste, ktorý sa tancuje len na sútažiach v spolocenskom tanci. Takt: 3/4
Tempo: 60 taktov za minútu (tanecných)
180 taktov za minútu (hudobných)
Tažisko valcíka spocíva v dokonalom zvládnutí pravidelného švihového kruhového pohybu
pozdlž obvodu sály. Dôraz je pritom kladený na pekne vzdialené držanie rú a peknú líniu
ramien a chrbta. Dôraz je vždy na 1. dobu a tancuje sa v plných otáckach tj. o 360 stupnov.