Vyučujúci

   
 

Diplomovaný učiteľ tanca a tréner III. triedy

asistentka TŠ  
  Ing. Pavol Janus Ing. Martina Janusová  

Sála, Domov sociálnych služieb (DSS), Volgogradská 5, Prešov