Waltz
Langsamer waltzer, pomalý valčík

Tance
Waltz
Valčík
Tango
Slowfox
Foxtrot
Quickstep
Samba
Rumba
Čača
Jive
Paso doble
Salsa
Mambo
Country
Polka
Čardáš
Mambo No. 5
Prečítajte si niečo o tanci
Waltz, ináč povedané anglický valčík alebo pomalý valčík. Pozrime sa trochu do histórie tohto podmanivého tanca.V roku 1908 sa dostáva do Európy tanec nazvaný boston.Podľa názvu vznikol pravdepodobne v Amerike a vyzeral v podstate ako spomalený a upravený valčík. Bolo v ňom veľa prirodzených krokov vpred a vzad, ale aj otáčok. Dôraz sa nekládol na rytmus, ale na melódiu.Po roku 1914 bol tento tanec načisto vytlačený vlnou foxtrotu a takmer zabudnutý. V roku 1924 sa cez Vieden vrátil znovu do Európy ako waltz-boston, tentokrát však v pravidelnom 3/4 takte. Súperil v tej dobe s takzvaným waltz-hesitetionom, čoho výdrž v hudbe sa využívala k dlhým pohľadom do očí dám. V roku 1926 presadili Angličania malé zrýchlenie tempa, prísny rytmus - 1 krok na 1 úder 3/4 taktu, krokovú schému krok-krok-prísun a diagonálne postupovanie tohto tanca. V roku 1929 bol waltz štandardizovaný a v roku 1936 bola prijatá sprínená štandardizácia základných figúr. Od tej doby sa repertoár waltzu len doplňoval a rozširoval, zatiaľ čo podstaté základné figúry i štandardné variácie, ktoré po celých 40 rokov nepoznali zmeny sú pre moderný waltz postačujúce.

Takt: 3/4
Tempo: 32 taktov za minútu pri 4/4 takte (tanečných) 93 taktov za minútu (hudobných). Jeho kroky sú zo všetkých krokov štandardných tancov najlahšie. Kroky však nie sú to najdôležitejšie. Tanečníci musia hľadať veľa iných požiadaviek, predovšetkým pekný a vhodný pohyb. Korektné robenie protipohybov umožňuje nenásilný zdvih tela do otáčok, správne uvoľnenie a napnutie kolien v spojení so zdvihom a kotrolovaný sklon tela prináša tomuto tancu harmonický, rytmicko - vznosný; prejav. Waltz sa počítta 1, 2, 3, na 1. dobu sa kladie dôraz.